نشست علمی «نقش متاورس در توسعه پایدار گردشگری»

سلسله نشست‌های علمی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علم و فرهنگ با همکاری دانشکده گردشگری


 زمان: سه‌شنبه ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲

 ساعت: ۱۱:۳۰ الی ۱۳

 مکان: سالن سینما ۱

 سخنرانان:
 
جناب آقای دکتر سید سعید هاشمی
دانشیار و رئیس دانشکده گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ

 سرکار خانم سوسن اسمی
دانشجوی دکتری گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ

 مدیر نشست:
 
سرکار خانم دکتر زهرا نادعلی‌پور
معاون آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ