تفاهم نامه های همکاری

ردیف

عنوان

1

تفاهم نامه همکاری با پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

2

تفاهم نامه همکاری با شهرداری کرج

3

تفاهم نامه همکاری های علمی، آموزشی و تحقیقاتی با معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران

4

موافقتنامه همکاری با معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

5

تفاهم نامه همکاری با معاونت تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران

6

تفاهم نامه همکاری در زمینه حمایت از انجام طرح های پژوهشی و مطالعاتی با پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

7

تفاهم‌نامه همکاری با سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و دانشگاه ارشاد دماوند

8

تفاهم‌نامه همکاری با بانک اطلاعات نشریات کشور (مگیران)

9

تفاهم‌نامه همکاری با مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

10

 تفاهم‌نامه همکاری با سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران