معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و مشاور رییس دانشگاه منصوب شدند

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و مشاور رییس دانشگاه منصوب شدند

07 خرداد 1397 - 11:38

تبدیل پارک علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی به مشاور اصلی در توسعه مسائل فرهنگی و هنری

سیناپرس: دکتر سعید نمکی، معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، صبح امروز (چهارشنبه) از پارک علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی ...

28 دی 1396 - 11:39

کنفرانس ها

سیناپرس