پاسخ گویی علمی به محورهای چالش برانگیز

نخستین همایش بین‌المللی «جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات» توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشگاه علم و فرهنگ و با حضور ...

21 آبان 1396 - 09:35

راه‌اندازی کتابخانه مهربانی در دانشگاه علم و فرهنگ

راه‌اندازی کتابخانه مهربانی در دانشگاه علم و فرهنگ

25 مهر 1396 - 09:24

اخبار

کنفرانس ها