نخستین شماره دوفصلنامه «حقوق قراردادها و فناوری‌های نوین» منتشر شد

نخستین شماره دوفصلنامه «حقوق قراردادها و فناوریهای نوین» وابسته به گروه حقوق دانشگاه علم و فرهنگ، منتشر شد.

19 مهر 1399 - 20:45

سمینار «بررسی چالش‌های مسکن و ارائه راه حل‌های کاربردی»

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران در نظر دارد به منظور کمک به مسوولین محترم نظام از جمله مجلس شورای اسلامی در ق ...

01 مهر 1399 - 10:07

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس