برگزاری جلسه 107 شورای تخصصی پژوهشی و فناوری دانشگاه

صد و هفتیمن جلسه شورای تخصصی پژوهشی و فناوری، به عنوان عالی ترین شورای مرتبط با فعالیت های پژوهشی در روز دوشنبه مورخ 4 آذر ماه 98 برگزار شد.

03 آذر 1398 - 18:34

برگزاری نخستین نشست پژوهشی

مطابق با تقویم رویدادهای پژوهشی دانشگاه در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97، نخستین پنل تخصصی دانشکده علوم انسانی با موضوع تحلیل سبد سرمایه­گذاری مالی در ایران، با حض ...

14 آبان 1398 - 16:36

اخبار

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس