برگزاری نشست "آشنایی با قوانین مالیاتی" با سخنرانی استاد محمد قبول

سلسله نشست‌های علمی معاونت پژوهش و فناوری با همکاری گروه دانشکده علوم انسانی(گروه حسابداری)

نشست تخصصی "آشنایی با قوانین مالیاتی" با سخنرانی استاد محمد قبول در تاریخ یکشنبه 21 آبان ماه 1402 ساعت 10 الی 12 در محل سالن کاظمی آشتیانی برگزار میگردد.

مدیر نشست: سرکار خانم دکتر آقاکاظم شیرازی