بیستمین همایش ملی و نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید

بیستمین همایش ملی و نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید در تاریخ دوم و سوم اسفندماه برگزار میگردد.