Cardinal Theme

برگزاری جلسه سوم کارگاه آموزشی SPSS ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

سومین جلسه از کارگاه آموزشی نرم افزار SPSS ویژه دانشجویان دوره های دکتری و کارشناسی ارشد در مورخه 11 آبان ماه سال جاری برگزار شد.

شایان ذکر است جلسات اول و دوم این کارگاه در مورخه های 30 مهر و یکم آبان ماه برگزار شده و چهارمین جلسه در روز شنبه مورخ 25 آبان ماه تشکیل خواهد شد.