مجموعه کارگاه¬های مهارت‌افزایی ویژۀ اعضای هیأت علمی

فراخوان

به مناسبت هفتۀ پژوهش

معاونت پژوهش و فناوری برگزار می‌کند

مجموعه کارگاه­های مهارت‌افزایی ویژۀ اعضای هیأت علمی

با اعطای گواهی معتبر برای کسب امتیاز مادۀ یک آیین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی

به اطلاع کلیۀ اعضای محترم هیأت علمی می­رساند، با توجه به لزوم و اهمیت مشارکت اعضا در پیشبرد اهداف علمی و پژوهشی دانشگاه در قالب مشارکت در تولیدات علمی و پژوهشی و نیز ضرورت آشنایی با نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌ها جهت همسو ساختن فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیات علمی با چشم­انداز و برنامه­های کلان دانشگاه در نیل به جایگاه قابل قبول در سطح بین­الملل، معاونت پژوهش و فناوری در نظر دارد تا کارگاه‌هایی با مجموع حدود 12 ساعت برگزار نماید؛ همچنین لازم به ذکر است که شرکت در این دوره سبب کسب امتیاز از مادۀ یک آیین­نامۀ ارتقای اعضای هیأت علمی خواهد شد؛  لذا از کلیۀ اعضای محترم هیأت علمی برای شرکت در این کارگاه­ها دعوت به عمل می­آید.

کارگاه نگارش پیشنهادیۀ پژوهشی طرح‌ها و پروژه­ها

مدرسان کارگاه:

دکتر تیمور مرجانی

عضو هیأت علمی و رئیس پژوهشکدۀ مطالعات توسعۀ جهاددانشگاهی

دکتر سید جلال موسوی بازرگان

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

مدت کارگاه: 3 ساعت

زمان:

شنبه 17 آذرماه 1397، ساعت 13 تا 16

مکان:

دانشگاه علم و فرهنگ، طبقه منفی یک، سالن سینمایی شمارۀ 2

                                                      

کارگاه آشنایی با رصد و ارزیابی بین­المللی آموزش عالی و دانشگاه‌ها

مدرسان کارگاه:

دکتر علی­رضا همتی

دکترای آینده پژوهی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیر اجرایی مرکز تحقیق و توسعۀ سیاست‌های دانشگاه

دکتر نادر آل ابراهیم

دکترای مدیریت تکنولوژی از دانشگاه UM مالزی

مدرس دانشگاه UM مالزی تا سال 2017

پژوهشگر در زمینه Research Impact and Visibility

متخصص در زمینه ارتقای سطح پژوهشی مقالات

مدت کارگاه: 3 ساعت

زمان:

دوشنبه 19 آذرماه 1397، ساعت 10 الی 13

مکان:

دانشگاه علم و فرهنگ، طبقه منفی یک، سالن سینمایی شمارۀ 2

کارگاه آشنایی با نگارش ، فرایند داوری و پذیرش مقالات و ژورنال‌های ISI

مدرس کارگاه:

دکتر وحید کیوانفر

مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر

داور 30 ژورنال ISI

مدت زمان کارگاه: 6 ساعت

زمان:

شنبه 24 آذرماه 1397، ساعت 13 تا 16

شنبه 1 دی ماه 1397، ساعت 13 تا 16

مکان:

دانشگاه علم و فرهنگ، طبقه منفی یک، سالن سینمایی شمارۀ 2