برگزاری جلسه شورای پژوهش و فناوری شماره 142

جلسه شورای پژوهش و فناوری در تاریخ 15 آبان ماه 1402 در محل سالن کنفرانس دانشگاه برگزار گردید.

این جلسه پس از قرائت آیاتی چند از قرآن کریم توسط جناب آقای دکتر آراسته معاون محترم دانشکده فنی-مهندسی آغاز گردید.

سپس جناب آقای دکتر رضوانیان مدیرکل محترم امور پژوهشی و کارآفرینی دانشگاه توضیحاتی از فرآيند تاييد پروپزال/طرح و اخذ كد اخلاق در پژوهش و درج بند ملاحظات اخلاقي در پروپوزال/طرح پژوهشي برای اعضا ارائه فرمود.

و پس از آن مباحث صورتجلسات شوراهای پژوهشی دانشکده ها، نشست های دانشکده ها و ایجاد پروفایلهای آکادمیک توسط اعضای هیئت علمی مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.