انتصاب مدیرکل منابع علمی و اطلاع‌رسانی‌دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر مهدی باصولی رییس دانشگاه علم و فرهنگ طی حکمی دکتر محمدرضا اخوان‌انوری را به عنوان مدیر کل منابع علمی و اطلاع‌رسانی دانشگاه، منصوب کرد.

همچنین دکتر باصولی در نامه‌ای جداگانه از خدمات دکتر علیرضا رضوانیان در طول مدت فعالیت به عنوان مدیرکل منابع علمی و اطلاع‌رسانی دانشگاه، تشکر و قدردانی نمود.