انتصاب مدیرکل امور پژوهشی و کارآفرینی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر مهدی باصولی رییس دانشگاه علم و فرهنگ طی حکمی دکتر علیرضا رضوانیان را به عنوان مدیر کل امور پژوهشی و کارآفرینی دانشگاه، منصوب کرد.

همچنین دکتر باصولی در نامه‌ای جداگانه از خدمات دکتر محمدجواد شایگان‌فرد در طول مدت فعالیت به عنوان مدیرکل امور پژوهشی و کارآفرینی دانشگاه، تشکر و قدردانی نمود.