بیستمین همایش ملی و نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید

بیستمین همایش ملی و نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید در تاریخ دوم و سوم اسفندماه در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار میگردد.