پایان نامه ها و رساله های منتخب در سال تحصیلی 99-1398

رساله برتر دکتری

#

نام و نام خانوادگی

رشته

استاد راهنما

عنوان پایان نامه

1

عادله طائی

علوم جانوری گرایش تکوین سلولی

دکتر حسین بهاروند

بررسی بیان و عملکرد Mrna و  microRNAسلولهای بنیادی جنین انسانی حالت بکر (Nive) تولید شده در محیط 2a2iL

2

حسین کارگر

مهندسی عمران

دکتر علی نیکخو

ارتقاء الگوریتم اتورگرسیو و روش شناسایی ترک در پل¬ها از طریق روشه تجزیه مود تجربی

پایان نامه های کارشناسی برتر

#

نام و نام خانوادگی

رشته

استاد راهنما

عنوان پایان نامه

1

فرانک الیاسی

بازاریابی گردشگری

دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو

مطالعه شاخص‌های کارآمدی ابزارهای تبلیغات فضای مجازی در جذب گردشگران ورودی به ایران، مطالعه موردی: گردشگران اروپایی

2

امیررضا نظام‌دوست

مهندسی معماری-معماری

دکتر  علی یاران

ارائه الگوهای کالبدی مبتنی بر معماری زمینه‌گرا جهت طراحی مجتمع مسکونی در شهر کاشان

3

درسا نوری

مهدسی صنایع- لجستیک

دکتر عزیزاله جعفری

تعیین عوامل موثر بر رقابت پذیری زنجیره تامین پایدار گردشگری (مورد مطالعه: بیمارستان گردشگری سلامت تهران)

4

زهرا سيلابخوري

روانشناسی خانواده

دکتر محسن کچویی

تعيين اثربخشي طرح‌واره درماني بر كمال گرايي، سازگاري هيجاني و نگرش‌هاي ناكارآمد نسبت به انتخاب همسر

5

سیمین یاری

کارشناسی ارشد زیست شناسی –ژنتیک مولکولی

دکتر مریم شاه حسینی

تأثير داروي "متفورمين"بر بيان ژن‌هاي موثر در مسير رگزايي و مهاجرت سلولي در كشت بافت اندومتر زنان مبتلا به اندومتريوز مراجعه كننده به پژوهشگاه رويان