پایان نامه ها و رساله های منتخب در سال تحصیلی 98-1397

رساله برتر دکتری

#

نام و نام خانوادگی

رشته

استاد راهنما

عنوان پایان نامه

تاریخ دفاع

تقدیر نامه

1

ابراهیم شهبازی

زیست شناسی تکوینی

دکتر بهاروند

افزایش بازدهی تبدیل مستقیم سلولهای فیبروبلاست موشی و انسانی به سلول های عصبی دارای عملکرد با استفاده از استراتژیهای باز برنامه ریزی مستقیم

28/11/1397

مشاهده

پایان نامه های کارشناسی برتر

#

نام و نام خانوادگی

رشته

استاد راهنما

عنوان پایان نامه

تاریخ دفاع

تقدیر نامه

1

یگانه سادات صادقی

مهندسی عمران

دکتر آقابابایی

بررسی و امکان سنجی ارائه یک ماکرو المان جدید برای مدل سازی و تحلیل غیر خطی دیوارهای مصالح بتنی

26/06/1398

مشاهده

2

مهناز چشمی

روانشناسی

دکتر خدادادی

تعیین اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر بهبود احقاق و صمیمیت جنسی زنان

27/6/98

مشاهده

3

فریبا نبی ئی

طراحی پارچه

دکتر قاسمیان

طراحی لباس مناسب برای کودکان با ناتواناییهای جسمی و حرکتی

27/6/98

مشاهده

4

فروغ پورانصاری

مهندسی صنایع

دکتر باقری

بکارگیری تکنیکهای داده کاوی به منظور تحلیل قابلیت اعتماد تجهیزات تعمیرپذیر در صنعت نفت و گاز

31/4/98

مشاهده

5

سعیده امیری کندوله

برنامه ریزی گردشگری

دکتر هاشمی

نقش کیفیت خدمات بروفاداری مشتری در آژانس­های مسافرتی بیژن گشت،سپید،اورانوس،لوح سلیمانی و رادین گشت

1/5/1398

مشاهده

6

حامد جاویدفر

ارتباط تصویری

دکتر کامران

تحلیل مخاطب شناختی گرافیک متحرک آموزشی با تاکید بر آموزش سلامت در ایران

4/12/97

مشاهده

7

پریشاد ساعی

ژنتیک مولکولی

دکتر بذرگر

بررسی جامع آنیوپلوییدی اسپرم در مردان نابارور الیگواستنوتراتواسپرمی

23/6/98

مشاهده

8

امیره علیقلی

حقوق تجارت

دکتر قناد

حمایت از داده­های شخصی بر مبنای مقررات ایران، مقررات حفاظت از اطلاعات عمومی(GDPR) و اسناد سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی(OECD)

22/2/98

مشاهده