Cardinal Theme

کارگاه آموزشی SPSS

جلسه سوم کارگاه SPSS در مورخه 11 آبان ماه از ساعت 8 الی 12 در سایت 107 برگزار خواهد شد.