Cardinal Theme

فیلم های آموزشی

فیلم های آموزشی

امروزه  بسیاری از دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی تراز اول بین المللی شرایطی را فراهم آورده اند تا فایل های آموزشی خود را در اختیار سایر پژوهش گران در سراسر جهان قرار دهند. در ادامه لینک برخی از این مراکز جهت دسترسی آسان قرار داده شده است.(با تشکر از جناب آقای دکتر بیجندی)

جهت دسترسی بر روی لینک مورد نظر کلیک نمایید.

Open Courseware Conssortium

MIT Open Course

Open Yale Courses

Online Universities

Harvard Open Course

Academic Earth