رتبه خیره کننده دانشگاه علم و فرهنگ در میان مراکز، دانشگاه‌ها و موسسات ایرانی در پایگاه رتبه بندی SIR

پایگاه رتبه‌بندیSIR برترین دانشگاه‌های جهان در سال ۲۰۲۰ را معرفی کرد و دانشگاه علم و فرهنگ توانست با جهش خیره کننده‌ای به رتبه 10ایران و 660 جهان دست یابد.

به گزارش پایگاه مرکز اطلاعات علمی(SID)، 157 موسسه، دانشگاه و مراکز تحقیقاتی از ایران در رتبه‌بندی سای مگو SIR))حضور دارند که نسبت به سال گذشته 15 واحد اضافه شده است، در حالی که این مقدار برای کشور ترکیه برابر با 120 است. میانه رتبه جهانی ایران 28 واحد افزایش دارد، به این معنا که رتبه جهانی موسسات ایرانی نسبت به سال قبل با افت بیش‌تری روبه رو بوده است. همچنین 9 مرکز وابسته به دولت، 9 مرکز سلامت و 139 دانشگاه در این رتبه‌بندی حضور دارند.

دانشگاه علم و فرهنگ، دانشگاه علوم پزشکی البرز، مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی،دانشگاه بناب، مرکز قلب تهران، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، دانشگاه بجنورد، دانشگاه علوم و فناوری مازندران،دانشگاه دامغان، دانشگاه صنعتی همدان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شرق تهران و دانشگاه هرمزگان مراکزی هستند که امسال به این رتبه‌بندی اضافه شده‌اند. بیمارستان سینا و دانشگاه علوم پایه دامغان مراکزی هستند که امسال بر خلاف سال گذشته در این رتبه‌بندی حضور ندارند.

جدول 1، ده مرکز برتر ایران بر اساس SIR را نشان می‌دهد. بر این اساس، همانند سال گذشته دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در رتبه اول تا سوم کشور قرار دارند در حالی که رتبه جهانی آنها نسبت به سال گذشته افت داشته است. نکته مهم در خصوص دانشگاه علم و فرهنگ است که سال گذشته در این رتبه‌بندی حضور نداشته ولی اکنون در رتبه ده کشور و 660ام جهان قرار دارد.

جدول 1. ده مرکز برتر ایران بر اساس SIR

رتبه کشوری

رتبه جهانی

مرکز

تغییر در رتبه

1

428

دانشگاه علوم پزشکی تهران

-41

2

508

دانشگاه تهران

-32

3

593

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

-24

4

604

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

-10

5

610

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

-28

6

618

دانشگاه تربیت مدرس

-16

7

641

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

-29

8

649

دانشگاه صنعتی شریف

-29

9

655

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

-27

10

660

دانشگاه علم و فرهنگ

660

 

د

بررسی وضعیت دانشگاه علم و فرهنگ

دانشگاه علم و فرهنگ برای اولین بار در این رتبه‌بندی حضور دارد که شکل 1، مرور کلی از وضعیت آن را بر اساس شاخص‌های SIR نشان می‌دهد. بر این اساس، این دانشگاه در چارک اول کشور، دهک اول منطقه و صدک 37 ام جهان قرار دارد.

شکل 1. مروری بر وضعیت کلی دانشگاه علم و فرهنگ

محققان دانشگاه علم و فرهنگ مدارک علمی خود را در 67 مجله منتشر کرده‌اند، که شکل 2 آن را نشان می‌دهد. بر این اساس، بیش‌ترین مدارک علمی آن در حوزه شیمی و مهندسی است. اندازه دایره شاخص SJR را نشان می‌دهد، به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین دایره مربوط به مجله journal of cellular physiology با SJR 1.44 است.

شکل 2. حوزه‌های موضوعی مجلاتی که مدارک علمی محققان دانشگاه علم و فرهنگ را منتشر کرده‌اند

شکل 3، وضعیت دانشگاه علم و فرهنگ در مقایسه با دانشگاه‌های ایران، منطقه و جهان در شاخص‌هایSIR را نشان می‌دهد. بر این اساس، این دانشگاه در بعد نوآوری در سطح جهان، منطقه و ایران بهتر و در بعد اجتماعی ضعیف‌تر عمل کرده است.

شکل 3.وضعیت دانشگاه علم و فرهنگ در مقایسه با ایران، منطقه و جهان بر اساس شاخص‌هایSIR