بر اساس رتبه بندی SIR :

کسب رتبه یک نوآوری کشور توسط دانشگاه علم و فرهنگ

دانشگاه علم و فرهنگ رتبه یک نوآوری درایران را از آن خود کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ بر اساس نظام رتبه‌بندی سایمگو(SIR)، دانشگاه علم و فرهنگ در نخستین حضور خود در این نظام معتبر رتبه‌بندی، توانست رتبه 660جهانی و رتبه 10 ایران را در ارزیابی شاخص جامع و همچنین رتبه 1 ایران در شاخص نوآوری را از میان 157 دانشگاه و موسسات پژوهشی و آموزشی ایرانی کسب نماید.

در این نظام رتبه بندی 7026 موسسه آموزشی و پژوهشی از جهان و 157 موسسه از ایران حضور داشتند که دانشگاه علم و فرهنگ حضور پرافتخاری داشت.

رتبه ۱۰ موسسه آموزشی و پژوهشی ایرانی حاضر در رتبه بندی ۲۰۲۰ سایماگو (رتبه نوآوری)

لازم به ذکر است که در این رتبه بندی۱۰ رتبه اول دنیا به ترتیب به آکادمی علوم چین، مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه، وزارت بهداشت جمهوری خلق چین، دانشگاه هاروارد آمریکا، مدرسه پزشکی هاروارد آمریکا، وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا، انجمن مراکز تحقیقاتی هلمولتز آلمان، انستیتو تحقیقات فناوری ماساچوست (MIT)، دانشگاه استنفورد و موسسه ملی بهداشت آمریکا اختصاص دارد.