نخستین شماره دوفصلنامه «حقوق قراردادها و فناوری‌های نوین» منتشر شد

نخستین شماره دوفصلنامه «حقوق قراردادها و فناوریهای نوین» وابسته به گروه حقوق دانشگاه علم و فرهنگ، منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ این نشریه، با تمرکز بر موضوعات زیربنایی و مهم حقوق قراردادها و حقوق فناوری‌های نوین، در صدد توسعه و تعمیق موضوعات مرتبط با این حوزه برای دانشجویان ، متخصصان حقوقی و پژوهشگران است. در شمارۀ اول این مجله 12 مقاله با موضوعات متنوع و مرتبط با موضوع مجله به چاپ رسیده است.

این نشریه با مجوز وزارت ارشاد منتشر شده و با رعایت کلیه ضوابط آیین نامه نشریات علمی کشور در صدد است با انتشار شماره دوم مجله رتبه علمی کسب نماید.

دوفصلنامۀ «حقوق قراردادها و فناوریهای نوین» از تمامی استادان، پژوهشگران و اندیشمندان دعوت می‌کند تا با ارسال مقالات خود، نشریه را در تداوم این مسیر یاری کنند.

لینک دسترسی به شمار اول مجله 👇

http://clj.usc.ac.ir/jufile?issue_pdf=14787