اطلاعیۀ گروه هنر دانشگاه علم و فرهنگ

به اطلاع استادان و دانشجویان گروه هنر می‌رساند فصلنامۀ هنر علم و فرهنگ با عنوان جدید «دوفصلنامۀ دانش هنر‌های تجسمی» فعالیت خود را به‌صورت الکترونیکی از تاریخ 1/7/1399 از سر گرفته است. از تمامی استادان، اندیشمندان و علاقه‌مندان به موضوعات هنرهای تجسمی و کاربردی دعوت می‌شود با ارسال مقالات علمی خود ما را در تحقق اهداف این نشریه یاری رسانند.

مدیر مسئول: دکتر محمدمهدی اخویان

سردبیر: دکتر نسرین سیدرضوی

شمارۀ مجوز: 72960

نشانی سامانه: journal.usc.ac.ir