برگزاری جلسه 110 شورای تخصصی پژوهشی و فناوری دانشگاه

صد و دهمین جلسه شورای تخصصی پژوهشی و فناوری، به عنوان عالی ترین شورای مرتبط با فعالیت های پژوهشی در روز دوشنبه مورخ 2 تیر ماه 99 برگزار شد.

با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته صد و دهمین جلسه شورای تخصصی پژوهشی و فناوری دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 2 تیر ماه و نیز با توجه به ضرورت رعایت فاصله گذاری اجتماعی، در سالن کنفرانس طبقه منفی یک ساختمان علم از ساعت 8 الی 10 برگزار شد.

در این جلسه صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی مورد بررسی و تایید نهایی قرار گرفت. همچنین اصلاح آئین نامه کفایت دستاوردهای پژوهشی و آزمون جامع دانشجویان دکتری مورد بررسی قرار گرفت.

درخصوص طرح داخلی جناب آقای دکتر نیکخو درخصوص «مطالعه امکان سنجی ایجاد و تجهیز آزمایشگاه پایش سلامت سازه در دانشگاه علم و فرهنگ» بحث و تبادل نظر صورت گرفت که در نهایت مورد تأیید اعضای شورا قرار گرفت. تشکیل کارگروه اخلاق یکی دیگر از موضوعات مطروحه در این جلسه بود که ساختار اعضای پیشنهادی کارگروه، طرح و تشریح شد. پروژه بین المللی سازی دانشگاه آخرین موضوع مطرح شده در صد و دهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه بود.