برگزاری جلسه 108 شورای تخصصی پژوهشی و فناوری دانشگاه

صد و هشتمین جلسه شورای تخصصی پژوهشی و فناوری، به عنوان عالی ترین شورای مرتبط با فعالیت های پژوهشی در روز دوشنبه مورخ 18 آذر ماه 98 برگزار شد.

با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته 108 امین جلسه شورای تخصصی پژوهشی و فناوری دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 18 آذر ماه در محل اتاق جلسات سالن ریاست دانشگاه برگزار شد. در این جلسه شیوه نامه هایی که توسط معاونت پژوهش و فناوری در حال تدوین است بررسی و همچنین درخصوص برنامه های تدارک دیده شده برای ویژه مراسم هفته پژوهش بحث وتبادل نظر شد.