Cardinal Theme

برگزاری نشست مشترک نمایندگان معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و معاونت تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا)

برگزاری نشست "ارائه مبانی نظری و رویکردهای ارزیابی صلاحیت و شایستگی شغلی"در معاونت تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران( آجا)

در راستای توسعه فعالیت­های آموزشی و پژوهشی دانشگاه، نشست مشترک نمایندگان معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و نمایندگان معاونت تربیت و آموزشی آجا، روز یکشنبه مورخ 97/7/15 با حضور آقایان دکتر مرجانی، مهندس کیا و خانم زارع از طرف دانشگاه و امیر سرتیپ دوم شیخ و تعدادی از پرسنل ارتش جمهوری اسلامی در ستاد مشترک ارتش برگزار گردید.

در این نشست ضمن معرفی توانمندی­های دانشگاه در حوزه ارزیابی شایستگی­های شغلی، رویکردهای ارزیابی این صلاحیت و شایستگی­ها ارائه شد. همچنین مقرر شد به منظور تعریف شفاف­تر زمینه­ های همکاری فی مابین، نشست­های مشترک دیگری نیز برگزار گردد.