Cardinal Theme

راه‌اندازی کتابخانه مهربانی در دانشگاه علم و فرهنگ

راه‌اندازی کتابخانه مهربانی در دانشگاه علم و فرهنگ

با یاری و عنایت خداوند متعال، امروز دوشنبه مورخ 24/07/96 ساعت 14 کتابخانه مهربانی در دانشگاه علم و فرهنگ گشایش یافت، این طرح که در سطح دانشگاه و با هدف ارتقای فرهنگ مطالعه و پاسداشت سنت حسنه اهدا در بین دانشجویان و دانش‌پژوهان می باشد، شامل کتابهای علمی و درسی و دانشگاهی در موضوعات و رشته‌های مختلف دانشگاهی بوده و محل آن در کتابخانه مرکزی دانشگاه است.

در ابتدای این جلسه احمدرضا احمدی میرقائد– مدیریت منابع علمی- به معرفی کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و فرهنگ و تشریح اهداف طرح کتابخانه مهربانی پرداخت و سپس دکتر عزیزاله جعفری – معاونت محترم پژوهش و فناوری در زمینه تاثیرات مفید و موثر طرح کتابخانه مهربانی در بین دانشجویان و حمایتهای جدی در زمینه فرهنگ مطالعه، سخنانی را ایراد فرمودند و در ادامه دکتر موسوی بازرگانی - از اعضای هیات علمی دانشگاه- درباره برگزاری جلسات نقد و ارزیابی کتابها در قالب موضوعی و بحث گروهی و علمی مطالعه در دانشگاه پیشنهاداتی کاربردی ارائه کردند.